Jan 14:23

Słowo pisane

Książki przetłumaczone i oczekujące na korektę

William Gurnall – Chrześcijanin w pełnej zbroi Bożej

Chwała Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi.

Jest to surowe tłumaczenie tej książki z języka rosyjskiego. Można z niego korzystać samemu czy samej sobie radząc, ze zrozumieniem trudniejszych miejsc. Tłumacz zrobił to bardzo sprawnie, ale jeszcze jest wiele pracy z korektą i danie tej książki innym w lepszej formie do czytania ze zrozumieniem. Szkoda ją trzymać, aż do tego czasu, więc na razie niech dotrze do was w stanie surowym. Niech posłuży ona dobru tych, którzy walczą nie z krwią i ciałem, ale z mocami ciemności. 

C.H.Mackintosh - Notes on Deuteronomy - Księga Powtórzonego Prawa

Książka bez korekty błędów, do poczytania dla pragnących zapoznać się z jej treścią. Jest w niej parę stwierdzeń z którymi się nie zgadzamy, ale w olbrzymiej części jest na pewno godna przeczytania i zastosowania. Tłumaczona z języka rosyjskiego na polski.

C.H.Mackintosh - Notes on Numbers - Księga Liczb

Książka bez korekty błędów, do poczytania dla pragnących zapoznać się z jej treścią. Jest w niej parę stwierdzeń z którymi się nie zgadzamy, ale w olbrzymiej części jest na pewno godna przeczytania i zastosowania. Tłumaczona z języka rosyjskiego na polski.

C.H.Mackintosh - Notes on Leviticus - Księga Kapłańska

Książka bez korekty błędów, do poczytania dla pragnących zapoznać się z jej treścią. Jest w niej parę stwierdzeń z którymi się nie zgadzamy, ale w olbrzymiej części jest na pewno godna przeczytania i zastosowania. Tłumaczona z języka rosyjskiego na polski.

C.H.Mackintosh - Notes on Exodus - Księga Wyjścia

Książka bez korekty błędów, do poczytania dla pragnących zapoznać się z jej treścią. Jest w niej parę stwierdzeń z którymi się nie zgadzamy, ale w olbrzymiej części jest na pewno godna przeczytania i zastosowania.

C.H.Mackintosh - Notes on Genesis - Księga Rodzaju

Książka bez korekty błędów, do poczytania dla pragnących zapoznać się z jej treścią. Jest w niej parę stwierdzeń z którymi się nie zgadzamy, ale w olbrzymiej części jest na pewno godna przeczytania i zastosowania.