Jan 14:23

Słowo pisane

Świadectwa

Świadectwo Mullera - Autobiografia - tłumaczenie wstępne

Świadectwo Gerasima