Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

15 06 2024 wieczorne Marian – Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy

25.06.2023r. Tym, którzy Go przyjęli. (wieczorne Marian)

Zgr. 03.05.2024r. Marian - Do swej własności przyszedł a Swoi Go nie przyjęli.

zgr 08 06 2024 Marian – Dobra ziemia to święta ziemia

03.05.2024r. – wieczorne Marian - Jeden Duch Święty w Ojcu, Synu i nas

zgr 01 06 2024 Marian – Świadomość drogocenności ofiary Jezusa Chrystusa

Zgr.11.05.2024r. Znaczenie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa dla Jego naśladowców. (poranne Marian)

24 05 2024 wieczorne Marian – Niebiański zamysł odwiecznego planu Boga

01.03.2024r. Słowo Boże wyznacznikiem prawdy w mówieniu i działaniu (wieczorne Marian)

06.04.2024r. Prawdziwe życie to Jezus Chrystus (wieczorne Marian)

zgr 18 05 2024 Marian – Jakub, człowiek, który walczył z Bogiem i ludźmi

10 05 2024 wieczorne Marian – Najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest od Jana Chrzciciela

27.04.2024r. Bóg dał. (wieczorne Marian)

02 05 2024 wieczorne Marian – A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas

30.03.2024r. Sprawiedliwość z Boga w nas. cz. 2. (wieczorne Marian)

zgr 27 04 2024 Marian – Tylko jeden zdobywa nagrodę

zgr 20 04 2024 Marian – Jeżeli dobro Chrystusowe nie pokona zła to co je pokona

05 04 2024 wieczorne Marian – Tyś jest Chrystus Syn Boga Żywego

Zgr.23.03.24r. Cel nasz wyznaczony w Jezusie Chrystusie. (poranne Marian)

31 03 2024r wieczorne Marian – Sprawiedliwość Boga w nas cz4